இந்தியாவிற்கு அதிவேகமாய் வருகிறது… அட்டகாசமான ஜாவா பெராக்…!!

ஜாவா நிறுவனம் இந்தியாவில் பெராக் மோட்டார் சைக்கிளை விநியோகம் செய்ய தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் புதிய ஜாவா பெராக் மோட்டார் சைக்கிளை கிளாசிக்…