பிரதமரின் சூர்யாகர் இலவச மின்சார திட்டம்… ரூ.75,000 மானியம்…. இதோ முழு விவரம்….!!!!

மின்சார சிக்கனம் மற்றும் மின் கட்டண சிக்கனத்திற்காக மக்களை ஆயத்தப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. பிஎம் சூர்யாகர் இலவச மின்சார திட்டம் என்பது நம்முடைய லாபத்தை இரட்டிப்பாக்கும். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக வீட்டின் மின்கட்டணம்…

Read more

Other Story