ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு… ஆயுள் முழுவதும் செல்லும் சான்றிதழ்… வெளியான புதிய அறிவிப்பு…!!!

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் ஆயுள் முழுவதும் செல்லுபடியாகும் படி சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழு…

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு… ஆயுள் முழுவதும் செல்லுபடியாகும் சான்றிதழ்… வெளியான புதிய அறிவிப்பு…!!!

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் ஆயுள் முழுவதும் செல்லுபடியாகும் படி சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் குழு…

14-ம் தேதி +2 மதிப்பெண் சான்றிதழ் …!!

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வரும் 14-ம் தேதி முதல் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து…

தந்தை இறந்ததால் படிப்பை தொடர முடியாத மாணவன்…!!

தந்தை இறந்ததால் படிப்பை தொடர முடியாத சூழலில் இருக்கும் பட்டியல் என மானவனுக்கு 8 லட்சம் ரூபாய் அளித்தால்தான் மாற்றுச் சான்றிதழ்…