தமிழகத்தில் கிராமக் கோவில் பூசாரிகளுக்கு…. அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு…!!!

தமிழகத்தில் கிராமக் கோயில்களில் பணிபுரியும் பூசாரிகளுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவதற்கான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்து சமய…