இந்திய அரசுக்கு எதிராக பிரபல நிறுவனம் வழக்கு…. எதற்கு தெரியுமா?…. வெளியான தகவல்….!!!

இந்திய அரசு டுவிட்டர் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. அதாவது அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட சில குறிப்பிட்ட ட்விட்டர் கணக்குகளில் உள்ள…