“சேமிப்பில் உள்ள கச்சா எண்ணையை வழங்க முடிவு!”.. ஜப்பான் அரசு அறிவிப்பு..!!

அமெரிக்காவின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப ஜப்பான் அரசு, தங்கள் சேமிப்பில் உள்ள கச்சா எண்ணெயை பயன்பாட்டிற்கு கொடுக்க தீர்மானித்திருக்கிறது. சர்வதேச சந்தையில் கடந்த…