பிட்காயின் சட்டப்பூர்வ பணமா…? இன்னும் 90 நாட்கள் மட்டுமே…. அதிபரின் பெருமித பேச்சு….!!,

கணினியின் வாயிலாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய பிட்காயினை பிரபல நாடு வாக்கெடுப்பு நடத்தி சட்டப்பூர்வ பணமாக மாற்றியுள்ளது. ஜப்பானியர் ஒருவரால் உருவாக்கப்பட்ட பிட்காயினை…