உன் முதல் சிரிப்பையும்…. உன் முதல் அழுகையும்… ரசித்த முதல் பெண் இவள்தான்…!!

உலக நாடுகள் முழுவதிலும் மே மாதம் 12 ஆம் தேதி அன்று உலக செவிலியர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. சமூகத்திற்கு செவிலியர்கள்…

செவிலியர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள்….!!

செவிலியர்களுக்கான நடத்தை விதிகள் நோயாளிகளிடம் சமூக-பொருளாதார பேதமின்றி நோயின் தன்மையை மனதில் நிறுத்தாமல் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கவேண்டிய மரியாதையோடு சேவை செய்வது…

சேவை செய்யும் செவிலியர்களுக்கான முக்கிய பண்புகள்…!!

தனி மனிதனின் தேவைகளை தெரிந்து தனது திறமையின் மூலம் சேவை செய்பவரும், செய்யும் தொழிலை பெருமையாகவும், அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள கூடியதாகவும், வேலையில்…