“இரக்கமின்றி முஸ்லீம் குடும்பத்தினரை கொன்ற இளைஞர்!”.. வெளியான புகைப்படம்..!!

கனடாவில் முஸ்லீம் குடும்பத்தினர் மீது தெரிந்தே வேன் ஏற்றி கொன்ற இளைஞரின் புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  கனடாவிலுள்ள ஒன்ராறியோவில் இருக்கும் லண்டனில் ஒரு…