கோவில் நகைகளை உருக்கும் திட்டம்…. ஏற்கனவே உள்ளது…. தமிழக அரசு தகவல்…!!!

தமிழ்நாடு கோவில்களில் 1977ஆம் ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டில் இல்லாத தங்க நகைகளை உருக்கி தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டதாக சென்னை உயர்…