16 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்ததா….? டைனோசரின் கால் தடம் கண்டுபிடிப்பு…. ஆய்வில் ஆராய்ச்சியாளர்கள்….!!!!

இங்கிலாந்து நாட்டில் யார்சைக்ஷர் மாகாணத்தில் பிரம்மாண்ட டைனோசரின் கால்தடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கால் தடம் அங்குள்ள கடற்கரைப் பகுதியில் உள்ள ஒரு பாறை துண்டின் மீது இருந்துள்ளது. இது குறித்து ஆய்வாளர்கள் கூறியதாவது “இந்த பாறை துண்டின் மேல் இருப்பது டைனோசரின்…

Read more

Other Story