3 வித வாக்காளர்களுக்கு தபால் வாக்கு … தேர்தல் ஆணையம் வெளியீடு … ஆட்சியர் தகவல்…!!!

சட்டமன்றத் தேர்தலில் 3 விதமான வாக்காளர்களுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையமானது தபால் வாக்கு முறையை ஏற்படுத்தி உள்ளது . தமிழகத்தில் அடுத்த…