தைவான் எங்கள் நாட்டின் ஒரு பகுதி…! அத்துமீறும் சீன விமானங்கள்…. வெளியான பரபரப்பு தகவல்….!!

அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் தைவான் நாட்டிற்கு வருகை தந்திருந்த நிலையில் தைவான் வான் எல்லைக்குள் சீன விமானங்கள் பறந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தைவான்…