‘மீண்டும் இவர் தான் அதிபர்’…. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில்…. நடத்தப்பட்ட மாநாட்டில் தீர்மானம்….!!

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நடத்தப்பட்ட மாநாட்டில் மீண்டும் ஜின்பிங்கே அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. சீனாவின் தலைநகரான பெய்ஜிங்கில் சீன கம்யூனிஸ்ட்…