T20I தரவரிசை : “தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் முதலிடம்”…. இந்தியாவுக்கு 4 -ஆம் இடம்..!!

ICC கடந்த அக்., 01_ஆம் தேதி வெளியிட்ட T20I போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து அசத்துகின்றது.

♥  பாகிஸ்தான்                         ⇒        புள்ளி  283       ♦      தரவரிசை : 1

♥  இங்கிலாந்து                         ⇒        புள்ளி  266        ♦    தரவரிசை : 2

♥  சவுத் ஆப்பிரிக்கா              ⇒        புள்ளி  262        ♦     தரவரிசை : 3

♥  இந்தியா                                 ⇒         புள்ளி  261        ♦    தரவரிசை : 4

♥  ஆஸ்திரேலியா                 ⇒         புள்ளி  261        ♦     தரவரிசை : 5

♥  நியூஸிலாந்து                    ⇒         புள்ளி 252         ♦     தரவரிசை : 6

♥  ஆப்கானிஸ்தான்             ⇒         புள்ளி  235        ♦     தரவரிசை : 7

♥  ஸ்ரீலங்கா                              ⇒         புள்ளி  229        ♦      தரவரிசை : 8

 

Image result for ICC

♥  வெஸ்ட் இண்டீஸ்          ⇒        புள்ளி  224         ♦      தரவரிசை : 9

♥  பங்களாதேஷ்                    ⇒        புள்ளி  223        ♦      தரவரிசை : 10

♥  ஸ்காட்லாந்து                   ⇒        புள்ளி  194         ♦    தரவரிசை : 11

♥  நேபால்                                  ⇒       புள்ளி  194         ♦      தரவரிசை : 12

♥  UAE                                         ⇒        புள்ளி 194           ♦    தரவரிசை : 13

♥  ஜிம்பாப்வே                        ⇒        புள்ளி  188          ♦    தரவரிசை :  14

♥  அயர்லாந்து                      ⇒         புள்ளி  188          ♦      தரவரிசை : 15

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *