ஆப்பிள் நிறுவனத்தை சீண்டும் சுந்தர் பிச்சை….. தனியுரிமை விளக்கம்…!!

Image result for போன் யூஸ்தனியுரிமை உலகவாசிகள் அனைவருக்கும் பொதுவாக கிடைக்க வேண்டும். கூகுள் நிறுவனத்தின் நிலைப்பாடு தனியுரிமையை அனைவருக்கும் சமமானதாக மாற்றுவது தான். தனியுரிமை தனித்துவமானது. இதனால் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்கு அவர்களின் தகவல்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது பற்றி தனிப்பட்ட விருப்பங்களை வழங்க வேண்டும் என்றும், கூகுள் நிறுவனத்தை பொருத்தவரை அனைவருக்குமான சேவைகளை உருவாக்குவதே எங்களின் முக்கிய குறிக்கோள் என்றும் கூறியுள்ளார்.

Image result for சுந்தர் பிச்சை

மேலும் சுந்தர் பிச்சை தெரிவிக்கையில், இதன் காரணமாகவே கூகுள் பதில்கள் உலகம் முழுக்க சமமாக ஒரே மாதிரி வழங்கப்படுகிறது. கூகுள் தேடல்களில் அனைவரும் சமமாக பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கிறது என்று சுந்தர் பிச்சை தெரிவித்திருக்கிறார்.