தனுசு இராசிக்கு ”குடும்பத்தில் தேவையற்ற பிரச்சினை” பணியாளரை அனுசரியுங்கள் ..!!

தனுசு இராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உங்களின் பிள்ளைகளால் வீண் செலவு உண்டாகும் . உங்களின் குடும்பத்தில் தேவையற்ற பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் நிதானம் அவசியம். புதிதாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடங்கல்கள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் பணியாளர்களை அனுசரித்து சென்றால் அனுகூலப் பலனை பெறலாம்.