உயர்ந்தது தங்கம், குறைந்தது வெள்ளி…. இன்றைய விலை நிலவரம்….!!

தங்கம் விலை உயர்ந்தும் , வெள்ளியின் விலை குறைந்தும் காணப்படுகின்றது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (05/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,011   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,010        | உயர்வு  : ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,088  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,080 | உயர்வு  : ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,281      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,280  | உயர்வு : ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,248  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,240 | உயர்வு : ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (05/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.36        | நேற்றைய விலை : ரூ 40.64            | குறைவு  : – ரூ : 0.28

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 403.57    | நேற்றைய விலை : ரூ 406.40          | குறைவு  : – ரூ : 2.83

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4035.70      | நேற்றைய விலை : ரூ 4064     | குறைவு  : – ரூ : 28.30

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,357   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,640           | குறைவு  : – ரூ : 283