ரிஷப இராசிக்கு ”சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால்” குழப்பம் உண்டாகும் .…!!

ரிஷப  இராசிக்குஇன்று உங்களின் இராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் குடும்பத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டு நிம்மதியற்ற சூழ்நிலை உண்டாகலாம். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முக்கியமான  பேச்சுவார்த்தைகளை சிறிது தள்ளி வைப்பது மிகவும் சிறப்பு. வெளி இடங்களில் நீங்கள் அமைதியை கடைபிடிக்கும் பட்சத்தில் பிரச்சினைகளை தவிர்க்கலாம். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்களில் அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.