ரிஷப இராசிக்கு ”கொடுக்கல் , வாங்கல்” திருப்தியாய் அமையும் …!!

ரிஷப இராசிக்கு இன்று நீங்கள் எடுக்கும் காரியத்தை நல்லபடியாக நல்லபடியாக முடிப்பீர்கள். உங்களின் உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். சிலருக்க்காக வெளியூர் செல்லும் வாய்ப்புகள் உண்டாகும். உங்களின் வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல் திருப்திகரமாக அமைந்து , பொருளாதார பிரச்சினைகள் விலகும்