மேஷ இராசிக்கு ”மருத்துவ செலவு நேரிடும்” நிதானமாக செயல்படுங்கள்…!!

மேஷ இராசிக்கு இன்று உங்களின் ஆரோக்கியத்திற்காக மருத்துவ செலவு செய்ய நேரிடும். வணிகத்தில் தேவையில்லாத பிரச்சனை ஏற்படும் உங்களுடைய ராசிக்கு பகல் 3.25 மணிக்கு மேல் சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் நிதானத்துடன் செயல்படுங்கள். மற்றவர்களின் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது