காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுகிறார் ராகுல் …..!!

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை இன்று ராகுல் காந்தி வெளியிடுகிறார் .