பொதுமக்கள் கவலை “தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்தது …..!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,092  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,091       | உயர்வு ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,736  | நேற்றைய விலை : ரூ  24,728     | உயர்வு ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,367 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,366          |  உயர்வு  ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,936 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,928     |  உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.30  | நேற்றைய விலை : ரூ 40.40   |  குறைவு ரூ.0.10

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 403  | நேற்றைய விலை : ரூ 404    | குறைவு ரூ 01

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,030  | நேற்றைய விலை : ரூ 4,040 | குறைவு ரூ 10

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,300   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,400  | குறைவு ரூ 100