பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி “மாற்றமின்றி தங்கம் விலை”

தங்கம் விலை பவுனுக்கு நேற்றைய விலையில் இருந்து எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Seithi Solai

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (08/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,022  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,022       |   மாற்றமில்லை

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,176  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,176  |  மாற்றமில்லை


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,292 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,292  |  மாற்றமில்லை

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,336 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,336 |  மாற்றமில்லைசென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (08 /05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.22   | நேற்றைய விலை : ரூ39.60        |  உயர்வு 0.62

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 402.20    | நேற்றைய விலை : ரூ 396       | உயர்வு 06.20

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4022 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,960  | உயர்வு 62

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  39,600     | நேற்றைய விலை : ரூ 39,600      | உயர்வு 620