பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி….. தங்கம் விலை தீடிர் சரிவு ….. பவுனுக்கு ரூ 208 குறைந்தது….!!

தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ 208  குறைந்துள்ளததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (12/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,027   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,053     | குறைவு  : ரூ 26

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,216  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,424 | குறைவு  : ரூ 208


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,300     | நேற்றைய விலை : ரூ 3,330  | குறைவு : ரூ 30

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,400  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,640 | குறைவு : ரூ 240சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (12/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.86            | நேற்றைய விலை : ரூ 40.86           | குறைவு  : 0

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 408.63                | நேற்றைய விலை : ரூ 408.63                | குறைவு  : 0

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4,086.30    | நேற்றைய விலை : ரூ 4086.30              | குறைவு  : 0

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,863         | நேற்றைய விலை : ரூ 40,863           | குறைவு  : 0