பொதுமக்கள் கவலை “தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 32 அதிகரிப்பு…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 32 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (29/05 /2019) தங்கத்தின் விலை :22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,036 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,032     | உயர்வு   ரூ 04

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,288 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,256| உயர்வு ரூ 32


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,311| நேற்றைய விலை : ரூ 3,307      | உயர்வு ரூ 04

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,488 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,456    |  உயர்வு ரூ 32சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (22/05 /2019) வெள்ளியின் விலை :

1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.45  | நேற்றைய விலை : ரூ 39.40   |   உயர்வு ரூ 0.05

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 394.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 394    |   உயர்வு ரூ 0.50

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,945 | நேற்றைய விலை : ரூ 3940 |    உயர்வு ரூ 05

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,450   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,400  | உயர்வு ரூ 50