பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மந்திரிகள்…. 5 ஆண்டு வெளிநாட்டு பயணம்….. இதுவரை ரூ.393 கோடி செலவு….!!

Image result for பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுற்று பயணம்அதற்க்கு அளிக்கப்பட பதிலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அவரது மந்திரிகளும் 2014-15-ம் நிதியாண்டு முதல் 2018- 19-ம் நிதியாண்டு வரை மேற்கொண்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாடு சுற்றுப் பயணங்களில் இதுவரை மொத்தம் ரூ.393.58 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடியும், மந்திரிகளும் வெளி நாட்டு சுற்றுப்பயணங்களுக்கு ரூ.263 கோடியும், உள்நாட்டு சுற்றுப்பயணங்களுக்கு ரூ.48 கோடியும் செலவு செய்துள்ளனர்.

Image result for பிரதமர் நரேந்திர மோடி

மேலும் மத்திய இணை மந்திரிகளின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு ரூ.29 கோடியும், உள்நாட்டு பயணங்களுக்கு ரூ.53 கோடியும் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக கடந்த 2014-15ம் நிதியாண்டில் மட்டும் பிரதமர் மோடியும், மத்திய மந்திரிகளும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாடு பயணங்களின் போது ரூ.88 கோடி செலவிட்டுள்ளனர். இதுவரை பிரதமர் மோடி கடந்த ஆண்டு 2014 முதல், 2019-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை 49 வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணங்களை மேற் கொண்டு இருப்பதாக பிரதமர் அலுவலக இணைய தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.