”சத்துணவு அமைப்பாளருடன் தகாத உறவு” ஆசிரியர் மீது போக்ஸோ சட்டம் பாய்ந்தது …!!

நாமக்கல்லில் சத்துணவு அமைப்பாளரிடம் ஒழுங்கீனமாக இருந்த ஆசிரியர் மீது போக்ஸோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.