மீன இராசிக்கு ”நிம்மதியற்ற சூழல்” மதியத்துக்கு பின் நீங்கும் …!!

மீன இராசிக்காரர்கள் , உங்கள் ராசிக்கு பகல் 3 25 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் அறிமுகம் இல்லாதவரிடம் பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. இன்று நீங்கள் பலவீனமாக இருப்பீர்கள். குடும்பத்தில் நிம்மதியற்ற சூழல் உண்டாகும். மதியத்திற்கு பிறகு மன நிம்மதி கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *