விருச்சிக இராசிக்கு “”பணவரவு தாராளம்” கடன்கள் வசூலாகும் …!!

விருச்சக இராசிக்காரர்களுக்கு உங்களுக்கு பணம் வரவு கவலையின்றி தாராளமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் உறவினர்கள் வருகையால் சந்தோஷம் அடைவீர்கள். திருமண சுப நிகழ்ச்சிகளில் பலன் உண்டாகும் . உங்களுடன் பணியாற்றுபவர்கள்  ஒற்றுமையாக செயல்படுவார்கள். வர வேண்டிய கடன்கள் வசூலாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *