வாக்காளர்களுக்கு வேண்டுகோல் விடுத்த பார்த்திபன்…!!

ஓட்டைப் போடாதீர்கள் ஓட்டைப் போடாதீர்கள் வல்லரசாகப் போகும் இந்தியாவின் கூகுள் வரைபடத்தில் ஓட்டைப் போடாதீர்கள் தேர்தல் வந்துடுச்சி துட்டுக்கு ஓட்டைப்போட்டு நம் பிள்ளைகளின் ஆரோக்கிய வாழ்வில் (Scan report-டில்) ஓட்டைப் போடாதீர்கள் என்று பார்த்திபன் டுவிட் செய்துள்ளார்.

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *