ODI தரவரிசை : “தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இங்கிலாந்து” 2 -ஆம் இடத்தை தக்க வைத்த இந்தியா..!!

ICC கடந்த ஆக்., 03 – ஆம்- தேதி வெளியிட்ட ஒருநாள் போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இங்கிலாந்து தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து வருகின்றது .  

 

♥  இங்கிலாந்து                      ⇒       புள்ளி  125      ♦    தரவரிசை   : 1

♥  இந்தியா                                ⇒       புள்ளி  122    ♦    தரவரிசை     : 2

♥  நியூஸிலாந்து                    ⇒      புள்ளி  112    ♦    தரவரிசை      : 3

♥  ஆஸ்திரேலியா                ⇒     புள்ளி   111    ♦    தரவரிசை      : 4

♥  சவுத் ஆப்பிரிக்கா         ⇒     புள்ளி   110   ♦    தரவரிசை      : 5

♥  பாகிஸ்தான்                       ⇒     புள்ளி    98    ♦    தரவரிசை      : 6

♥  பங்களாதேஷ்                    ⇒     புள்ளி    86    ♦    தரவரிசை     : 7

♥  ஸ்ரீலங்கா                              ⇒     புள்ளி    81      ♦    தரவரிசை   : 8

 

Image result for ICC

♥  வெஸ்ட் இண்டீஸ்          ⇒     புள்ளி    76       ♦    தரவரிசை   : 9

♥  ஆப்கானிஸ்தான்          ⇒     புள்ளி    59       ♦    தரவரிசை   : 10

♥  அயர்லாந்து                       ⇒      புள்ளி    51       ♦      தரவரிசை : 11

♥  ஜிம்பாப்வே                       ⇒     புள்ளி    44       ♦    தரவரிசை   :  12

♥  நெதர்லாந்து                    ⇒     புள்ளி    37       ♦    தரவரிசை   : 13

♥  ஸ்காட்லாந்து                 ⇒     புள்ளி    36       ♦    தரவரிசை   : 14

♥  நபிமியா                             ⇒     புள்ளி   23        ♦    தரவரிசை   : 15 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *