உலக செவிலியர்கள் தினம் வாழ்த்துக்கள்: வாழும் மனித கடவுள்கள் இவர்கள் தான்….!!

  • உங்கள் பணியில் நீங்கள் காட்டும் அற்பணிப்பு மிகவும் அற்புதமானது மற்றும் பாராட்டத்தக்கது உலகில் உள்ள அனைத்து செவிலியர்களுக்கும் செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • உண்மையான போர் வீரர்களாக நோய்த் தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன் வரிசையில் நின்று போராடும் அனைத்து செவிலியர்களுக்கும் எங்கள் மரியாதை கலந்த செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • வார இறுதி நாட்களில் குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் நேரத்தை யாகம் செய்து பெரும்பாலான நேரங்களை நோயாளிகளுடன் செலவிட்ட அற்புதமான செவிலியர்களுக்கு செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • வாழ்வின் கடினமான சூழலில் இருக்கும் நோயாளிகள் மீது அதிக அக்கறை செலுத்தி நிபந்தனையற்ற சேவையை வழங்கிய செவிலியர்களுக்கு நன்றி கலந்த செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • நீங்கள் மற்றவர்கள் மீது காட்டும் அக்கறையும் தயவும் உங்கள் இதயத்தை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • உங்கள் அன்பு கனிவான கவனிப்பு மற்றும் புரிதல் பலரது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்துள்ளது மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உருவாக்கிய மகிழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நிலைத்து இருக்கும் என்பதை நம்புகிறோம் செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • மற்றவர்களுக்காக தங்களை அதிக அளவு அர்ப்பணிக்கும் அனைத்து செவிலியர்களுக்கும் செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • ஆரோக்கியமான சமூகத்தின் சாவியை கையில் வைத்திருக்கும் தேவதையாக திகழும் செவிலியர்கள் அனைவருக்கும் இனிய செவிலியர் தின வாழ்த்துக்கள்
  • இந்த செவிலியர் தினத்தில் செவிலியர் தின வாழ்த்துக்களோடு நீங்கள் செய்யும் சேவை அனைத்திற்கும் எங்கள் நன்றிகளையும் சமர்ப்பிக்கிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *