புதிய கிரகம் கண்டுபிடிப்பு ..!! நாசா விஞ்ஞானிகள் சாதனை ..!!!

நாசா விஞ்ஞானிகள், பூமியைப் போலவே இருக்கும்  புதிய கிரகத்தை கண்டபிடித்துள்ளனர்.

நாசா விஞ்ஞானிகள், டெஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தின் துணையுடன் இந்த புதிய  கிரகத்தை கண்டுபிடித்துள்ளனர் . விஞ்ஞானிகள் இந்தக் கிரகத்திற்கு ஜி ஜே 357 என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இந்தக் கிரகமானது பூமியிலிருந்து சுமார் 31 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இருக்கின்றது .மேலும்  இந்தக் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.

newplanet க்கான பட முடிவு

இந்தக் கிரகம் நட்சத்திரம் ஒன்றைச் சுற்றி வருவதனால் அதிகக் குளிராகவோ, அதிக சூடாகவோ இல்லாததால் பூமியைப் போல கால  நிலை இருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.மேலும் அதில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான சாத்தியங்கள் தென்படுவதாகவும் எனவே அந்தக் கிரகத்திற்கு “சூப்பர் எர்த்” என்று புதிதாக பெயிரிடப்பட்டுள்ளதாகவும் நாசா விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் .