புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் அறிமுகமாகும் ஹூண்டாய் வெர்னா…..!!!!!