தேசிய தடுப்பூசி தினம் (மார்ச் 16)…. தடுப்பூசியின் பங்களிப்பு மற்றும் முக்கியத்துவம்…. இதோ உங்களுக்காக….!!!

தேசிய தடுப்பூசி தினத்தின் வரலாறு:

தடுப்பூசி போடும் நடைமுறை நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது. கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சீனர்கள் பெரியம்மை தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்தியதற்கான சான்றுகள், ஆப்பிரிக்க மற்றும் துருக்கிய மக்களும் கூட ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு பரவுவதற்கு முன்பு அதை நடைமுறைப்படுத்தினர். ‘

எட்வர்ட் ஜென்னர் 1976 ஆம் ஆண்டில் 13 வயது சிறுவனுக்கு தடுப்பூசி வைரஸால் (கௌபாக்ஸ்) தடுப்பூசி போட்டு பெரியம்மை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வெளிப்படுத்திய பிறகு தடுப்பூசியின் நிறுவனராகக் கருதப்படுகிறார். 1798 ஆம் ஆண்டில், முதல் பெரியம்மை தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில், பெரியம்மை தடுப்பூசி 1979 இல் நோயை ஒழிக்க வழிவகுத்தது. லூயிஸ் பாஸ்டரின் சோதனைகள் காலரா மற்றும் செயலிழந்த ஆந்த்ராக்ஸ் தடுப்பூசிகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது, மேலும் தடுப்பூசி போடப்பட்டது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1890 மற்றும் 1950 க்கு இடையில், இன்றும் நாம் பயன்படுத்தும் BCG தடுப்பூசி உட்பட பாக்டீரியா தடுப்பூசி வளர்ச்சி அதிகரித்தது. 1923 ஆம் ஆண்டில், அலெக்சாண்டர் க்ளெனி ஃபார்மால்டிஹைடுடன் டெட்டானஸ் நச்சுத்தன்மையை செயலிழக்கச் செய்வதற்கான சரியான முறையை ஆராய்ச்சி செய்தார். பின்னர் அதே முறை 1926 இல் டிப்தீரியா தடுப்பூசியை உருவாக்க வழிவகுத்தது. 1950 முதல் 1985 வரை உருவாக்கப்பட்ட வைரல் திசு வளர்ப்பு முறைகள் சால்க் மற்றும் சபின் போலியோ தடுப்பூசிகளின் வருகைக்கு வழிவகுத்தது. வெகுஜன தடுப்பூசிக்கு நன்றி, போலியோ உலகளவில் பல நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் தடுப்பூசியில் பாரிய முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளோம், மேலும் ஹெபடைடிஸ் பி மற்றும் பருவகால காய்ச்சல் தடுப்பூசிகளின் வெற்றிகரமான வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தியைக் கண்டுள்ளோம்.

தேசிய தடுப்பூசி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 16 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்தையும் பொது சுகாதாரத்தில் அதன் பங்கையும் தெரிவிக்கிறது. 1995 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில், இந்தியாவில் வாய்வழி போலியோ தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் வழங்கப்பட்டது. தடுப்பூசி அல்லது நோய்த்தடுப்பு என்பது அதிக தொற்று நோய்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள தடுப்பு முறையாகும்.

உலக சுகாதார அமைப்பின் கருத்துப்படி, “நோய்த்தடுப்பு என்பது உயிருக்கு ஆபத்தான தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அகற்றுவதற்கும் நிரூபிக்கப்பட்ட கருவியாகும்.” பொது சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுட்காலம் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் சமூகம் மற்றும் தேசிய அளவில் சமூக மற்றும் பொருளாதார தாக்கத்தை உயர்த்துவதற்கும் தடுப்பூசி மிகவும் முக்கியமானது.

தேசிய தடுப்பூசி தினம் ஏன் முக்கியமானது?

உயிர்களைக் காப்பாற்றுகிறார்கள். தடுப்பூசிகள் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு திட்டங்கள் உயிர்களைக் காப்பாற்றுகின்றன. அவை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானவை மற்றும் சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக மக்களை மேம்படுத்துகின்றன. தடுப்பூசிகளின் வளர்ச்சி என்பது மனிதனின் மிகப்பெரிய மற்றும் இன்றியமையாத சாதனைகளில் ஒன்றாகும். தேசிய தடுப்பூசி தினம் மருத்துவ அறிவியலின் வெற்றிகளைக் கொண்டாடுகிறது.