ஆண்களே கவனம் “விந்து உற்பத்தி அதிகம்” இந்த வயதில் உடலுறவு வச்சுக்கோங்க….!!

ஆண்கள்குறிப்பிட்ட வயதில் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டால் விந்து அதிக விந்து   உற்பத்தியின் காரணமாக பெண்கள் எளிதாக கர்பமடைவார்களாம் 

பெண்கள் பிறக்கும் போதே, அவர்களுக்கு கருமுட்டையின் எண்ணிக்கையும் ஆரோக்கியமும் நிர்ணயிக்கப் படுகின்றன. இந்தக் கருமுட்டைகள் வயதாக வயதாக, எண்ணிக்கையிலும் ஆரோக்கியத்திலும் தரம் குறைந்து போய் விடும். ஆனால் ஆண்களைப் பொறுத்த வரை, அவர்களுக்கு விந்துக்கள் தினம் உருவாகும். ஆண்களுக்கும் விந்து உற்பத்தி மற்றும் ஆரோக்கியம் வயதாக, ஆக, குறையும். ஆண்கள் பற்றிய புள்ளி விவரம் இதோ:

20-39 வயதில், 90% ஆண்களுக்கு ஆரோக்கியமான விந்து உற்பத்தியாகும்.

40-69 வயதில், 50% ஆண்களுக்கு ஆரோக்கியமான விந்து உற்பத்தியாகும்.

80 வயதிற்கு மேல், 10% ஆண்களுக்கு ஆரோக்கியமான விந்து உற்பத்தியாகும் என்று ஆய்வு கூறுகின்றது. இதை அறிந்து ஆண்கள் உடலுறவு வைத்து கொண்டால் பெண்கள் கர்ப்பம் தரிப்பது மிக எளிது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *