கொரோனா வார்டிலிருந்து… “அடிக்கடி தப்பிச்செல்லும் நோயாளிகள்”… பொதுமக்கள் அச்சம்..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *