சாலையின் ஓரத்தில்…. கம்பியில் மோதிய கார்கள்…. மக்கள் தெரிவித்த கருத்து….!!

சாலையின் ஓரத்தில் போடப்பட்டிருந்த இரும்பு வேலிகள் மீது ஏராளமான கார்கள் மோதியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இங்கிலாந்தில் வாட்போர்ட் என்னும் பகுதி அமைந்துள்ளது. இந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து சாலைகளும் மிக குறுகியதாகவே காணப்படுகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் இருக்கும் சாலையின் ஓரத்தில் இரும்பு வேலிகள் போடப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் கார்களை ஓட்டி வந்த ஓட்டுனர்கள் இரும்பு வேலியின் மீது மோதியுள்ளனர்.

மேலும் வாகன ஓட்டிகளின் கண்களில் இருந்து இரும்பு வேலிகள் மறைந்து காணப்படுவதே இது போன்ற விபத்துகளுக்கு காரணம் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சாலைகளும் மிக குறுகியதாக காணப்படுவதால் இங்கு அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதாக மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் கார்கள் இரும்பு வேலியின் மீது மோதும் காட்சிகள் இணையத்தில் பரவுதாக கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *