ஆஸ்திரியாவில் பனிச்சரிவில் சிக்கிய வீரர்களை மீட்கும் பணி  தீவிரம்….!!

ஆஸ்திரியாவில் பனிச்சரிவில் சிக்கிய வீரர்களை மீட்கும் பணி  தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.  
Image result for Avalanche in the Alps Mountain in Austria