ICC டெஸ்ட் தரவரிசை : ”முதலிடத்தில் இந்தியா” முழு பட்டியல் வெளியீடு..!!

ICC கடந்த 10_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கின்றது.

♣ இந்தியா                             புள்ளி 115    தரவரிசை : 1

♣ நியூஸிலாந்து                 புள்ளி 109   தரவரிசை : 2

♣ சவுத் ஆப்பிரிக்கா          புள்ளி 108   தரவரிசை : 3

♣ இங்கிலாந்து                     புள்ளி  105   தரவரிசை : 4

♣ ஆஸ்திரேலியா              புள்ளி 98     தரவரிசை : 5

♣ ஸ்ரீலங்கா                             புள்ளி 95     தரவரிசை : 6

♣ பாகிஸ்தான்                      புள்ளி 84      தரவரிசை : 7

♣ வெஸ்ட் இண்டீஸ்        புள்ளி 80      தரவரிசை : 8

♣ பங்களாதேஷ்                   புள்ளி 61      தரவரிசை : 9

♣ ஆப்கானிஸ்தான்           புள்ளி  55      தரவரிசை : 10