“தங்கம் அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 24 அதிரித்தது…. பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 24  அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (27/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,034 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,031    |  உயர்வு   ரூ 03

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,272 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,248 | உயர்வு ரூ 24


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,309 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,306  |   உயர்வு  ரூ 03

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,472 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,448  |   உயர்வு  ரூ 24சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (27/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.44 | நேற்றைய விலை : ரூ 39.36 |  உயர்வு   ரூ  0.08

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 394.39  | நேற்றைய விலை : ரூ 393.60    |  உயர்வு ரூ 0.79

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,943.90 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,936 |  உயர்வு ரூ 7.90

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,439  | நேற்றைய விலை : ரூ 39,360  |  உயர்வு ரூ 79