தங்கம் பவுனுக்கு 08 ரூபாய் உயர்ந்தது….!!

தங்கம் விலை ஒரு பவுனுக்கு 08 ரூபாய் உயர்ந்து காணப்படுகின்றது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (08/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,034   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,033     | உயர்வு  : ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,272  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,264 | உயர்வு  : ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,304      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,303  | உயர்வு : ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,432  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,424 | உயர்வு : ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (08/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.50        | நேற்றைய விலை : ரூ 40.50         | குறைவு  :

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 405   | நேற்றைய விலை : ரூ 405       | குறைவு  :

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4,050      | நேற்றைய விலை : ரூ 4050    | குறைவு  : 0

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,500   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,500           | குறைவு  : 0