தங்கம் உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்தது” பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (01/06 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,055  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,054   | உயர்வு  ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,440 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,432  | உயர்வு ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,330 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,329      | உயர்வு  ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,640 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,632  |  உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (01/06/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி       :  ரூ 39.45          |  நேற்றைய விலை : ரூ 39.50           |              குறைவு ரூ  0.05

10 கிராம் வெள்ளி     :  ரூ 394.50        |  நேற்றைய விலை : ரூ 395               |             குறைவு ரூ 0.50

100 கிராம் வெள்ளி   : ரூ 3,945           |  நேற்றைய விலை : ரூ 3,950            |             குறைவு ரூ 05

1 கிலோ  வெள்ளி     : ரூ 39,450         |  நேற்றைய விலை : ரூ 39,500          |             குறைவு ரூ 50