“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 72 அதிகரிப்பு….!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 72 உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (08/06/2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,123 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,114    | அதிகரிப்பு  ரூ 09

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,984 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,912  | அதிகரிப்பு  ரூ 72


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,399| நேற்றைய விலை : ரூ 3,390   | அதிகரிப்பு   ரூ 09

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  27,192 | நேற்றைய விலை : ரூ 27,120   |  அதிகரிப்பு  ரூ 72சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (08/06 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.86  | நேற்றைய விலை : ரூ 39.84          |  உயர்வு ரூ 0.02

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 398.60  | நேற்றைய விலை : ரூ 398.40    |  உயர்வு ரூ 0.20

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,986 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,984       |  உயர்வு ரூ 2

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,860   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,840  | உயர்வு ரூ 20