தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு ..!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 208 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை  அடைந்துள்ளனர்.  

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (31/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,054  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,028   | அதிகரிப்பு  ரூ 26

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,432 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,224  | அதிகரிப்பு ரூ 208


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,329| நேற்றைய விலை : ரூ 3,311      | அதிகரிப்பு ரூ 26

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,632 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,488    |  அதிகரிப்பு ரூ 208சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (31/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.50 | நேற்றைய விலை : ரூ 39.44 |  அதிகரிப்பு ரூ 0.06

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 395  | நேற்றைய விலை : ரூ 394.40    |  அதிகரிப்பு  ரூ 0.60

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,950 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,944|  அதிகரிப்பு  ரூ 6

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,500   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,440  | அதிகரிப்பு ரூ 60