“அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை” பவுனுக்கு ரூ 248 குறைவு…. மகிழ்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 248 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி  அடைந்துள்ளனர்.  

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (20/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,019  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,050     | குறைவு  ரூ 31

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,152  | நேற்றைய விலை : ரூ  24,400    | குறைவு ரூ 248


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,294 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,325        | குறைவு ரூ 31

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,352 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,600     |  குறைவு ரூ 248சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (20/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.11  | நேற்றைய விலை : ரூ 40.25   |  குறைவு ரூ  0.14

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 401.10  | நேற்றைய விலை : ரூ 402.50    | குறைவு  ரூ 1.40

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,011 | நேற்றைய விலை : ரூ 4,025 | குறைவு  ரூ 14

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,110   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,250  | குறைவு ரூ 140