தங்கம் விலை கிடு கிடு சரிவு ,பவுனுக்கு ரூ 40 குறைந்துள்ளது !!..

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 40 குறைந்துள்ளதால்  வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி    அடைந்துள்ளனர்.  

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (24/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,031 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,036    |  குறைவு   ரூ 5

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,248 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,288 | குறைவு ரூ 40


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,306 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,311      |  குறைவு ரூ 5

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,448| நேற்றைய விலை : ரூ 26,488   |  குறைவு  ரூ 40சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (25/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.36 | நேற்றைய விலை : ரூ 39.59 |  குறைவு   ரூ  0.23

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 393.60  | நேற்றைய விலை : ரூ 395.90    |  குறைவு ரூ 2.30

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,936| நேற்றைய விலை : ரூ 3,959|  குறைவு ரூ 23

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,360   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,590  |  குறைவு ரூ 230