“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 120 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தற்போதைய  தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 120 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளார் .

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் நாளுக்கு நாள் குறைவதில்லை.இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது. தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

தங்கத்தின் விலை :

சென்னையில் இன்று 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 15 அதிகரித்து  ரூ  3,265_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. அதே போல 22 கேரட் 1 பவுன் ஆபரணத் தங்கம் நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 120 அதிகரித்து  ரூ 26,120_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

gold க்கான பட முடிவு

சென்னையில் இன்றைய   (28/06 /2019) தினத்தில்  தங்கத்தின்  விலை பட்டியல் :22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,265| நேற்றைய விலை : ரூ   3,250   | உயர்வு  ரூ 15

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,120 | நேற்றைய விலை : ரூ  26,000 | உயர்வு ரூ 120


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,560| நேற்றைய விலை : ரூ 3,545   | உயர்வு ரூ 15

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  28,480 | நேற்றைய விலை : ரூ 28,360 |  உயர்வு ரூ 120 

silver க்கான பட முடிவு

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (28 /06 /2019) வெள்ளியின் விலை பட்டியல் :1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.40 | நேற்றைய விலை : ரூ 40.35 |  உயர்வு ரூ 05

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 404  | நேற்றைய விலை : ரூ 403.55 |  உயர்வு ரூ 45

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,040  | நேற்றைய விலை : ரூ 4,035.50 | உயர்வு ரூ 4.50

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,400 | நேற்றைய விலை : ரூ 40,355 | உயர்வு ரூ 45