“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 240 அதிகரிப்பு… வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 240 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் நாளுக்கு நாள்  குறைவதில்லை. இன்றைய  காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது. தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

தங்கத்தின் விலை :

சென்னையில் இன்று 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 30 உயர்ந்து ரூ 3,612_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. அதே போல 22 கேரட் 1 பவுன் ஆபரணத் தங்கம் நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 240 உயர்ந்து  ரூ  28,896_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

gold க்கான பட முடிவு

சென்னையில் இன்றைய   (13/08 /2019) தினத்தில்  தங்கத்தின்  விலை பட்டியல் :22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,612    | நேற்றைய விலை : ரூ  3,582  | உயர்வு  ரூ 30

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  28,896  | நேற்றைய விலை : ரூ  28,656| உயர்வு  ரூ 240


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,949      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,919   | உயர்வு  ரூ 30

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  31,592 | நேற்றைய விலை : ரூ 31,352 |  உயர்வு  ரூ 240 

silver க்கான பட முடிவு

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13 /08 /2019) வெள்ளியின் விலை பட்டியல் :1 கிராம்  வெள்ளி  :     ரூ 47.27       | நேற்றைய விலை : ரூ 44.52          | உயர்வு ரூ 2.74

10 கிராம் வெள்ளி  :    ரூ 472.65     | நேற்றைய விலை : ரூ 445.22      | உயர்வு ரூ 27.43

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,726.50 | நேற்றைய விலை : ரூ 4,452.20   | உயர்வு  ரூ 274.30

1 கிலோ  வெள்ளி  :      ரூ 47,265     | நேற்றைய விலை : ரூ 44,522     | உயர்வு  ரூ 2,743